kontrast
A+ A-
Strona Strona Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej: www.kolbuszowa.pl
 Obwieszczenia
RGKiB.6733.18.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
2017-05-09 14:54:05
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.13.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci energetycznej kablowej SN 15kV w miejscowościach Kolbuszowa Górna, Kolbuszowa oraz Kolbuszowa Dolna
2017-05-09 14:52:17
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6730.15.2017- Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji znak: RGKiB.6730.15.2017 z dnia 04.05.2017r. ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku produkcyjno-magazynowego
2017-05-09 08:59:18
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.13.2015.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY o numerze KOB3302A
2017-05-08 11:03:05
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.17.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa parkingu przy stacji kolejowej w Kolbuszowej
2017-05-05 09:41:33
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.16.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa parkingu wraz z dojściem do przystanku osobowego w Kolbuszowej Górnej
2017-05-05 09:40:16
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.15.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa drogi dojazdowej oraz miejsc postojowych przy przystanku osobowym w Widełce
2017-05-05 09:38:40
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.14.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Rozbudowa sieci wodociągowej
2017-05-05 09:36:57
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.12.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Rozbudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem
2017-05-05 09:35:34
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.11.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Rozbudowa odcinka sieci kanalizacji z przyłączami
2017-05-05 09:31:34
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.10.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego
2017-04-24 14:58:31
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.15.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa drogi dojazdowej oraz miejsc postojowych przy przystanku osobowym w Widełce
2017-04-24 14:22:21
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.9.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej
2017-04-21 12:42:44
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.8.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Przebudowa sieci wodociągowej celem zmiany trasy
2017-04-21 11:09:03
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.14.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej
2017-04-20 07:59:05
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.13.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci energetycznej kablowej SN 15kV w miejscowościach: Kolbuszowa Górna, Kolbuszowa oraz Kolbuszowa Dolna
2017-04-19 14:49:50
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.16.2017- Obwieszczenie w sparwie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwa: Budowa parkingu wraz z dojściem do przystanku osobowego w Kolbuszowej Górnej
2017-04-19 12:27:28
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.12.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Rozbudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem
2017-04-13 15:11:59
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.11.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Rozbudowa odcinka sieci kanalizacyjnej z przyłączami
2017-04-13 15:10:14
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.10.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego
2017-04-10 14:13:58
Obwieszczenie  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 335
następne

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Kolbuszowa
ul. Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
Kierownik Jednostki
Jan Zuba
Kontakt:
Tel: (17) 22-71-333
Fax: (17) 22-72-939
e-mail: umig@kolbuszowa.pl