kontrast
A+ A-
Strona Strona Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej: www.kolbuszowa.pl
 Obwieszczenia
RGKiB.6733.19.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku stacji paliw"
2017-06-23 14:50:54
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.18.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej"
2017-06-23 14:48:05
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.31.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. ks. Ruczki w Kolbuszowej"
2017-06-22 12:38:17
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.30.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa kontenerowej sieci dezynfekcji wody w Kolbuszowej Dolnej"
2017-06-22 12:36:26
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.25.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej"
2017-06-21 15:09:09
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.13.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa sieci energetycznej kablowej SN 15kV w miejscowości Kolbuszowa Górna, Kolbuszowa oraz Kolbuszowa Dolna"
2017-06-20 14:25:31
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.27.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci wodociągowej"
2017-06-13 10:51:52
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.26.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej"
2017-06-13 10:50:07
Obwieszczenie  ...więcej

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2017 terenu pod budownictwo usługowe w miejscowości Poręby Kupieńskie
2017-06-01 08:36:45
Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2017 terenu pod budownictwo usługowe w miejscowości Poręby Kupieńskie   ...więcej

RGKiB.6733.27.2017 - Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia i odcinka przyłącza w drodze gminnej - łącznik od ul. Krzaklewskiego do ul. Żytkowskiego"
2017-05-31 14:13:21
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.16.2017 - Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa parkingu wraz z dojściem do przystanku osobowego w Kolbuszowej Górnej"
2017-05-31 14:10:32
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.14.2017 - Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci wodociągowej"
2017-05-31 14:08:37
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.12.2017 - Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem"
2017-05-31 14:06:29
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.11.2017 - Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa odcinka sieci kanalizacyjnej z przyłączami"
2017-05-31 14:03:31
Obwieszczenie  ...więcej

RGKIB.6733.26.2017 - Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "budowa odcinka sieci gazowej średnego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego", na ozn. nr ew.: 947/6, 947/10, 947/11, położonych w miejscowości Nowa Wieś, gm. Kolbuszowa
2017-05-30 18:50:47
  ...więcej

RGKIB.6733.24.2017 - Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "budowa sieci wodociągowej", na działkach ozn. nr ew.: 2692, 2694, 2697, 1914/1, połozonych w miejscowości Werynia.
2017-05-30 18:50:00
  ...więcej

RGKIB.6733.21.2017 - Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średnego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego"
2017-05-30 18:41:45
  ...więcej

RGKiB.6733.20.2017 - Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Przebudowa linii napowietrznej na kablową w częsci ul. Jana Pawla ll oraz oświetlenie parkingu"
2017-05-30 14:09:02
  ...więcej

RGKiB.6733.18.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
2017-05-09 14:54:05
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.13.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci energetycznej kablowej SN 15kV w miejscowościach Kolbuszowa Górna, Kolbuszowa oraz Kolbuszowa Dolna
2017-05-09 14:52:17
Obwieszczenie  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 353
następne

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Kolbuszowa
ul. Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
Kierownik Jednostki
Jan Zuba
Kontakt:
Tel: (17) 22-71-333
Fax: (17) 22-72-939
e-mail: umig@kolbuszowa.pl