kontrast
A+ A-
Strona Strona Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej: www.kolbuszowa.pl
 Obwieszczenia
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2016 terenu mieszkaniowo-usługowego w rejonie ul. 3-go Maja w Kolbuszowej wraz z projektem uchwały i rysunkiem planu miejscowego
2017-08-17 09:34:14
Obwieszczenie Projekt uchwały Rysunek planu   ...więcej

RGKiB.6730.100.2017 - Obwieszczenie informujące o zebranym materiale dowodowym kończącym postępowanie administracyjne w sprawie Pana Łukasza Wilk, dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy pn.: "budynek mieszkalny jednorodzinny, zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe", na działce ozn. nr ew. 319, położonej w miejscowości Świerczów
2017-08-10 10:50:39
  ...więcej

RGKiB.6733.38.2017 - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej ziemnej SN wraz z przebudową istniejącej stacji transformatorowej napowietrznej SN/nN Świerczów Spedycja "OKA" w Świerczowie", na terenie obejmującym działki ozn. nr ew.: 107/8, 107/5, 107/4, 12/3, 110/1, 125, położone w miejscowości Świerczów dla: Spedycja "OKA" Czesław i Ryszarda Altamer Spółka Jawna z/s Świerczów 142, 36-100 Kolbuszowa
2017-08-10 10:49:27
  ...więcej

RGKiB.6733.41.2017 - Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej I stopnia wraz z likwidacją istniejącej", na dzialce ozn. nr ew. 940/2, położonej w Kolbuszowej
2017-08-08 15:35:32
  ...więcej

RGKiB.6733.40.2017 - Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi, na działkach ozn. nr ew.: 314, 333/5, 333/6, 333/8, 333/4, 1032, położonych w miejscowości Nowa Wieś
2017-08-08 12:20:34
  ...więcej

RGKiB.6733.36.2017 - Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa budynku wielofunkcyjnego pod działalność kulturową oraz budowa zadaszonej sceny plenerowej i podłogi tanecznej wraz z infrastrukturą, na działkach ozn. nr ew.: 723, 724, położonych w miejscowości Przedbórz
2017-08-08 12:19:07
  ...więcej

RGKiB.6733.35.2017 - Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa zadaszonej sceny plenerowej i podłogi tanecznej wraz z infrastrukturą, na działkach ozn. nr ew.: 586/2, 586/4, położonych w miejscowości Poręby Kupieńskie
2017-08-08 12:15:28
  ...więcej

RGKiB.6733.37.2017 - Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa oświetlenia ulicznego w Kolbuszowej Dolnej, na działkach ozn. nr ew.: 1190/5, 1189/6, 814, 1197, 799, 800, 813, 1196/1, 1192, położonych w miejscowości Kolbuszowa Dolna
2017-08-07 15:45:04
  ...więcej

RGKiB.6733.34.2017 - Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa zadaszonej sceny plenerowej i podlogi tanecznej wraz z infrastrukturą, na dzialkach ozn. nr ew.: 893/1, 895/1, 1067, 894/3, 895/2 położonych w miejscowosci Kupno
2017-08-07 15:44:11
  ...więcej

RGKiB.6733.32.2017 - Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa oświetlenia parkingu przy stacji koleiowej, na działkach ozn. nr ew.: 1546/46, 1546/47, 1546/63, 1546/65, polożonych w Kolbuszowej
2017-08-07 15:43:06
  ...więcej

RGKiB.6733.26.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej"
2017-08-01 07:52:39
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.38.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej ziemnej SN wraz z przebudową istniejącej stacji transformatorowej napowietrznej SN/nN Świerczów Spedycja "OKA" w Świerczowie
2017-07-28 13:33:15
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6730.84.2017- Obwieszczenie w sprawie budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 160,325 kW wraz z niezbędną infrastrukturą elektroenergetyczną i siecią przemysłową na dachach budynków i gruncie
2017-07-27 15:13:06
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.27.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej"
2017-07-25 13:20:54
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.37.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetlenia ulicznego w Kolbuszowej Dolnej"
2017-07-24 14:27:25
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.36.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Przebudowa budynku wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budowa zadaszenia sceny plenerowej i podłogi tanecznej wraz z infrastrukturą"
2017-07-24 14:25:15
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.35.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa zadaszenia sceny plenerowej i podłogi tanecznej wraz z infrastrukturą"
2017-07-24 14:22:47
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.34.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa zadaszenia sceny plenerowej i podłogi tanecznej wraz z infrastrukturą"
2017-07-24 14:21:43
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6730.100.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budynek mieszkalny jednordzinny, zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe"
2017-07-21 14:56:14
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.33.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetlenia ulicznego w Domatkowie"
2017-07-19 14:29:47
Obwieszczenie  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 381
następne

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Kolbuszowa
ul. Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
Kierownik Jednostki
Jan Zuba
Kontakt:
Tel: (17) 22-71-333
Fax: (17) 22-72-939
e-mail: umig@kolbuszowa.pl