kontrast
A+ A-
Strona Strona Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej: www.kolbuszowa.pl
 Ogłoszenia
Burmistrz Kolbuszowej ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej
2017-06-23 14:55:17
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 365/17   ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości położonej w Weryni, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym
2017-06-19 09:03:50
Burmistrz Kolbuszowej informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21 WYWIESZONY ZOSTAŁ   zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z   ...więcej

Ogłoszenie o obowiązku wniesienia II raty "opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2017
2017-05-16 09:38:05
Urząd Miejski w Kolbuszowej przypomina wszystkim przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na handel napojami alkoholowymi, łącznie z piwem, o obowiązku dokonania wpłaty II raty opłaty alkoholowej za 2017 r.Opłatę należy uiścić w terminie   ...więcej

XL sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej
2017-05-12 09:53:04
W dniu 25 maja 2017 r. o godz. 08.00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XL sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad  Przyjęcie prot  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w najem
2017-05-09 12:57:52
Burmistrz Kolbuszowej INFORMUJE, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 ZOSTAŁ WYWIESZONY zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2016r. poz. 2147 ze zm.) wy  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę
2017-05-09 12:56:07
Burmistrz Kolbuszowej INFORMUJE, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 ZOSTAŁ WYWIESZONY zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2016r., poz. 2147 ze zmian.  ...więcej

Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży drzew pochodzących z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Kolbuszowa na rzecz wykonawcy usługi wycięcia drzew
2017-04-27 12:11:26
Ogłoszenie Załacznik nr 1- Formularz ofertowy Załącznik nr 2- Projekt umowy Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- 08.05.2017   ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej przy ulicy Jana Pawła II, przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym oraz położonej w Przedborzu, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym
2017-04-27 07:45:30
Burmistrz Kolbuszowej   informuje,   że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21   WYWIESZONY ZOSTAŁ     zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nierucho  ...więcej

XXXIX sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej
2017-04-19 12:58:13
W dniu 26 kwietnia 2017 r. o godz. 13.00 w budynku Filii Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej Górnej odbędzie się XXXIX sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji.2. Przyjęcie protokoł  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej przy ulicy Astrowej oraz położonych w Porębach Kupieńskich, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym
2017-04-18 12:38:13
Burmistrz Kolbuszowejinformuje,że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21WYWIESZONY ZOSTAŁ zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz. 2147   ...więcej

Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Kolbuszowa na terenie miasta Kolbuszowa na rzecz wykonawcy usługi wycięcia drzew
2017-04-12 14:15:24
Ogłoszenie Załacznik nr 1- Formularz ofertowy Załącznik nr 2- Projekt umowy   ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Topolowej, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym
2017-04-06 11:04:21
Burmistrz Kolbuszowejinformuje,że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21WYWIESZONY ZOSTAŁ zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 1774 ze zm  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej w rejonie ulicy Zbożowej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym oraz przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
2017-04-06 11:02:07
Burmistrz Kolbuszowejinformuje,że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21WYWIESZONY ZOSTAŁ zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz. 2147   ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Św. Brata Alberta i Topolowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym
2017-04-06 10:59:42
Burmistrz Kolbuszowejinformuje,że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21WYWIESZONY ZOSTAŁ zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz. 2147   ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę
2017-04-05 09:01:35
Burmistrz Kolbuszowej INFORMUJE, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 ZOSTAŁ WYWIESZONY zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2016r., poz. 2147 ze zmian.  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w najem
2017-04-05 09:01:06
Burmistrz Kolbuszowej INFORMUJE, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 ZOSTAŁ WYWIESZONY zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2016r. poz. 2147 ze zm.) wy  ...więcej

Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Kolbuszowa na terenie miasta Kolbuszowa na rzecz wykonawcy usługi wycięcia drzew
2017-04-03 14:34:11
Ogłoszenie Załacznik nr 1- Formularz ofertowy Załącznik nr 2- Projekt umowy Zawiadomienie o wyborze oferty - 11.04.2017   ...więcej

XXXVIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej
2017-03-27 14:12:47
W dniu 30 marca 2017 r. o godz. 8.00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XXXVIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad  Przyjęcie  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę
2017-03-17 14:00:20
Burmistrz Kolbuszowej INFORMUJE, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 ZOSTAŁ WYWIESZONY zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2016r., poz. 2147 ze zmian.) wyka  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego dotyczącego wydania decyzji znak: I-IX.7820.1.4.2016, Nr 2/2017 z dnia 14.03.2017r. w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 9 Radmo - Rzeszów obejmująca budowę prawostronnego chodnika, przepustów drogowych, oświetlenia drogowego oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną na odcinku km 168+650 - 171+265 w Kolbuszowej Górnej i Kupnie"
2017-03-16 12:33:22
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego   ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 230
następne

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Kolbuszowa
ul. Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
Kierownik Jednostki
Jan Zuba
Kontakt:
Tel: (17) 22-71-333
Fax: (17) 22-72-939
e-mail: umig@kolbuszowa.pl