kontrast
A+ A-
Strona Strona Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej: www.kolbuszowa.pl
 Ogłoszenia
XLVIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej
2017-12-11 08:05:17
W dniu 15 grudnia 2017 r. o godz. 12:30 w budynku Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej odbędzie się XLVIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie porz  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowych położonych w Weryni, oznaczonych nr ew. działki 816/21, 816/22 oraz położonej w Kolbuszowej, oznaczonej nr ew. działki 590/17 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym
2017-11-29 08:01:58
Burmistrz Kolbuszowej informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21 WYWIESZONY ZOSTAŁ   zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z   ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości lokalowej położonej w Kolbuszowej, przy ulicy Piłsudskiego 6/10, oznaczonej nr 66 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy
2017-11-29 07:59:15
Burmistrz Kolbuszowej informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21 WYWIESZONY ZOSTAŁ zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 rok  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego z dnia 20 listopada 2017r. w sprawie wydania decyzji Nr D/IV/1/17 z dnia 20.11.2017 r. (znak sprawy: AB.6747.4.1.2017) dla Burmistrza Kolbuszowej z siedzibą ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 104046 R Kolbuszowa Górna – Wojków Dolny od km 1+800,00 do km 2+ 304,00 na rzecz Burmistrza Kolbuszowej zs. ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa
2017-11-27 13:33:57
Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego   ...więcej

XLVII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej
2017-11-24 13:05:02
W dniu 30 listopada 2017 r. o godz. 8:15 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XLVII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad  Przyjęc  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego OŚ.6341.17.2017 w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych do rowów melioracyjnych, zbiorników retencyjno-rozsączających i rowów przydrożnych oraz na budowę, przebudowę, likwidację urządzeń wodnych w msc. Kolbuszowa Dolna, Werynia, Dzikowiec w związku z inwestycją pn. „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Leżajsk”
2017-11-10 15:45:11
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie w sprawie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedsięwzięcie pn.: "Budowa chodnika w ramach inwestycji pn. "Budowa miejsc postojowych wraz z dojściem do przystanku osobowego w Zarębkach, na terenie miasta i gminy Kolbuszowa, na terenie kolejowym zamkniętym"
2017-11-08 14:18:47
Obwieszczenie   ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę
2017-10-27 13:36:42
Burmistrz Kolbuszowej INFORMUJE, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 ZOSTAŁ WYWIESZONY zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2016r., poz. 2147 ze zmian.  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Topolowej, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym
2017-10-24 14:20:11
Burmistrz Kolbuszowej informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21 WYWIESZONY ZOSTAŁ   zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z   ...więcej

XLVI sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej
2017-10-20 09:09:42
W dniu 27 października 2017 r. o godz. 14:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XLVI sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad   ...więcej

Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego
2017-10-17 14:15:38
Starosta Kolbuszowski zawiadamia o zgromadzeniu wszystkich dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku Burmistrza Kolbuszowej, zs. ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa z dnia 03.08.2017 r w sprawie „Przebudowa i rozbudow  ...więcej

XLV sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej
2017-10-10 08:37:24
W dniu 12 października 2017 r. o godz. 15:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej odbędzie się XLV sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad  Podj  ...więcej

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera
2017-10-06 13:08:16
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera   ...więcej

Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kolbuszowa na lata 2013-2030
2017-10-05 07:32:59
OBWIESZCZENIE Burmistrz Gminy Kolbuszowa zawiadamia: Na podstawie art. 26 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 późniejszymi zmianami) w związku z art.   ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej i położonej w Porębach Kupieńskich, przeznaczonych do sprzedaż w trybie przetargowym oraz położonej w Weryni, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
2017-10-04 14:23:54
Burmistrz Kolbuszowej informuje,  że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21 WYWIESZONY ZOSTAŁ   zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.  ...więcej

Obwieszczenie z dnia 28.09.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa chodnika w ramach inwestycji pn. "Budowa parkingu wraz z dojściem do przystanku osobowego w Kolbuszowej Górnej", na działce nr ewid. 1013 obręb 9 Kolbuszowa Górna, na terenie miasta i gminy Kolbuszowa, na terenie kolejowym zamknietym"
2017-10-02 12:04:36
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie z dnia 28.09.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa chodnika w ramach inwestycji pn. "Budowa miejsc postojowych wraz z dojściem do przystanku osobowego w Zarębkach", na działce nr ewid. 1042 obręb 12 Zarębki, na terenie miasta i gminy Kolbuszowa, na terenie kolejowym zamknietym"
2017-10-02 12:01:46
Obwieszczenie   ...więcej

XLIV sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej
2017-09-20 10:53:32
W dniu 22 września 2017 r. o godz. 15:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej odbędzie się XLIV sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczeg&o  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej w rejonie ulicy J. Piłsudskiego, oznaczonej nr ew. działki 1189/30 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym oraz położonych w Widełce, oznaczonych nr ew. działek 1480/63 i 3300/128 przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
2017-09-08 12:05:01
Burmistrz Kolbuszowej informuje,  że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21 WYWIESZONY ZOSTAŁ zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 20  ...więcej

Ogłoszenie o obowiązku wniesienia III raty "opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2017
2017-09-06 11:47:16
Urząd Miejski w Kolbuszowej przypomina wszystkim przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na handel napojami alkoholowymi, łącznie z piwem, o obowiązku dokonania wpłaty III raty opłaty alkoholowej za 2017 r. Opłatę należy uiścić w termin  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 262
następne

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Kolbuszowa
ul. Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
Kierownik Jednostki
Jan Zuba
Kontakt:
Tel: (17) 22-71-333
Fax: (17) 22-72-939
e-mail: umig@kolbuszowa.pl