kontrast
A+ A-
Strona Strona Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej: www.kolbuszowa.pl
 Obwieszczenia
Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 16 października 2017 r. znak: OŚiGW.6220.2.12.2017, zawiadamiające społeczeństwo o wydaniu decyzji orzekającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa 25 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. ozn. nr ewid. 1699/11 w miejscowości Kolbuszowa Dolna”
2017-10-16 14:31:07
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 16 października 2017 r. znak: OŚiGW.6220.2.12.2017, dotyczące wydania decyzji orzekającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa 25 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. ozn. nr ewid. 1699/11 w miejscowości Kolbuszowa Dolna”
2017-10-16 14:30:07
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 28 września 2017 r. znak: OŚiGW.6220.2.19.2017, dotyczące wydania decyzji orzekającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budowa pięciu zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz budowa pięciu studni kopanych”
2017-09-29 15:41:12
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 27 września 2017 r. znak: OŚiGW.6220.2.15.2017, dotyczące wydania decyzji orzekającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa Zakładu produkcji stolarki okiennej w miejscowości Kupno”
2017-09-28 13:27:43
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 25 września 2017 r. znak: OŚiGW.6220.2.12.2017 dotyczące wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa 25 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. ozn. nr ewid. 1699/11 w miejscowości Kolbuszowa Dolna”
2017-09-26 15:12:22
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 20 września 2017 r. znak: WOOŚ.4201.15.2017. AD.43 dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie infrastruktury kolejowej realizowanego w ramach projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej”
2017-09-22 20:54:11
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 4 września 2017 r. znak: WOOŚ.422.6.2015. MG.31 o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie na użytek rolny lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa w miejscowości Świerczów
2017-09-07 11:25:05
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 8 sierpnia 2017 r. znak: WOOŚ.4200.4.2016. KR.104 dotyczące odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec-Leżajsk”
2017-08-10 23:11:15
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 3 sierpnia 2017 r. znak: WOOŚ.4201.15.2017. AD.24 dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie infrastruktury kolejowej realizowanego w ramach projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej”
2017-08-09 12:19:45
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 lipca 2017 r. znak: WOOŚ.422.6.2015. MG.27 o wydaniu postanowienia w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie na użytek rolny lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa w miejscowości Świerczów
2017-07-28 14:49:38
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 27 lipca 2017 r. znak: OŚiGW.6220.2.16.2017 dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Młp.”
2017-07-27 14:34:18
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 26 lipca 2017 r., znak: OŚiGW.6220.2.5.2017, dotyczące wydania decyzji orzekającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie 14 jednorodzinnych, wolnostojących budynków mieszkalnych na dz. ozn. nr ewid. 4041/74, 4041/78, 4041/80 w miejscowości Widełka
2017-07-27 10:23:58
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 17 lipca 2017 r,. znak: OŚiGW.6220.2.11.2017 o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Technologia wytwarzania wielofazowych mikrostruktur o zamierzonych właściwościach na dz. ozn. nr ewid. 1548/47 w m. Kolbuszowa”
2017-07-18 11:24:23
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 4 lipca 2017 r. znak: WOOŚ.4201.15.2017. AD.2 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie infrastruktury kolejowej realizowanego w ramach projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej”
2017-07-10 08:56:09
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 4 lipca 2017 r., znak: OŚiGW.6220.2.9.2017, dotyczące wydania decyzji orzekającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2150 R Kupno – Bratkowice – Trzciana w km 3 + 092 do km 5 + 915 w miejscowości Poręby Kupieńskie”
2017-07-05 14:41:18
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 26 czerwca 2017 r. znak: OŚiGW.6220.2.12.2017 dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa 25 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. ozn. nr ewid. 1699/11 w miejscowości Kolbuszowa Dolna”
2017-06-27 14:03:52
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2017 r. znak: WOOŚ.4200.4.2016.KR.93 zawiadamiające społeczeństwo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Leżajsk”
2017-06-27 07:48:04
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2017 r. znak: WOOŚ.4200.4.2016.KR.92 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Leżajsk”
2017-06-27 07:46:49
Obwieszczenie   ...więcej

Zapytanie ofertowe dotyczące: "Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kolbuszowa w 2017 r."
2017-06-21 15:04:03
Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1- Formularz ofertowy Załącznik nr 2- Projekt Umowy Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- 28.06.2017   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 7 czerwca 2017 r. dotyczące wydania decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa hali do produkcji regranulatów i folii PE z częścią socjalno-biurową”
2017-06-08 09:54:32
Obwieszczenie   ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 148
następne

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Kolbuszowa
ul. Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
Kierownik Jednostki
Jan Zuba
Kontakt:
Tel: (17) 22-71-333
Fax: (17) 22-72-939
e-mail: umig@kolbuszowa.pl