kontrast
A+ A-
Strona Strona Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej: www.kolbuszowa.pl
 Obwieszczenia
Zapytanie ofertowe dotyczące: "Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kolbuszowa w 2017 r."
2017-06-21 15:04:03
Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1- Formularz ofertowy Załącznik nr 2- Projekt Umowy   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 7 czerwca 2017 r. dotyczące wydania decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa hali do produkcji regranulatów i folii PE z częścią socjalno-biurową”
2017-06-08 09:54:32
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4200.4.2016.KR.75 z dnia 8 maja 2017 r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Leżajsk”
2017-05-08 15:55:32
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. dotyczące postępowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na działalność dla dwóch elektroni jądrowych na Ukrainie (South-Ukraine NPP i Zaporizhzhya)
2017-05-05 15:17:25
Obwieszczenie   ...więcej

Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu z dnia 14 kwietnia 2017 r., znak: SKO-402//E/1674/2016 o wydaniu decyzji znak: SKO-402//E/1674/2016 w postępowaniu odwoławczym od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów FPUH „DREWKOL" Aleksander Fryzeł na budynek produkcyjno – magazynowy z częściami: administracyjną, handlową, usługową wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działkach nr 1382/3, 1387/2, 1392/3, 1393/2, 2326/3, 2326/5, 2326/7, 2326/8, 2326/9, 2326/10, 2326/11, 2326/12, 2326/13, 2326/14, 2326/15, 2326/16, 2326/17, 2326/18, 2326/19, 2326/20, 2327/1, 2327/2 i 2327/3 położonych w Kolbuszowej przy ulicy Piłsudskiego 59 B”
2017-04-28 07:53:50
Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu   ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4200.4.2016.KR.64 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Leżajsk”
2017-03-27 13:34:46
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4200.4.2016.KR.63 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Leżajsk”
2017-03-27 13:33:16
Obwieszczenie   ...więcej

Przedłużenie terminu załatwienia sprawy postępowania odwoławczego od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów FPHU „DREWKOL" Aleksander Fryzeł na budynek produkcyjno – magazynowy z częściami: administracyjną, handlową, usługową wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działkach nr 1382/3, 1387/2, 1392/3, 1393/2, 2326/3, 2326/5, 2326/7, 2326/8, 2326/9, 2326/10, 2326/11, 2326/12, 2326/13, 2326/14, 2326/15, 2326/16, 2326/17, 2326/18, 2326/19, 2326/20, 2327/1, 2327/2 i 2327/3 położonych w Kolbuszowej przy ulicy Piłsudskiego 59 B”
2017-03-22 15:07:31
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kolbuszowa na lata 2017 – 2022”
2017-03-13 11:18:18
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 9 lutego 2017 r. o opracowaniu projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kolbuszowa na lata 2017 - 2022”
2017-02-09 13:26:49
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie postępowania odwoławczego od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów FPHU „DREWKOL" Aleksander Fryzeł na budynek produkcyjno – magazynowy z częściami: administracyjną, handlową, usługową wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działkach nr 1382/3, 1387/2, 1392/3, 1393/2, 2326/3, 2326/5, 2326/7, 2326/8, 2326/9, 2326/10, 2326/11, 2326/12, 2326/13, 2326/14, 2326/15, 2326/16, 2326/17, 2326/18, 2326/19, 2326/20, 2327/1, 2327/2 i 2327/3 położonych w Kolbuszowej przy ulicy Piłsudskiego 59 B”
2017-02-08 10:48:31
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 1 lutego 2017 r. odnośnie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Leżajsk”
2017-02-07 09:08:31
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie postępowania odwoławczego od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów FPHU „DREWKOL" Aleksander Fryzeł na budynek produkcyjno – magazynowy z częściami: administracyjną, handlową, usługową wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działkach nr 1382/3, 1387/2, 1392/3, 1393/2, 2326/3, 2326/5, 2326/7, 2326/8, 2326/9, 2326/10, 2326/11, 2326/12, 2326/13, 2326/14, 2326/15, 2326/16, 2326/17, 2326/18, 2326/19, 2326/20, 2327/1, 2327/2 i 2327/3 położonych w Kolbuszowej przy ulicy Piłsudskiego 59 B
2017-01-23 13:44:19
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 13 stycznia 2017 r. dotyczące wydania decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu produkcji płyt kwarcowych na dz. ozn. 73/51 przy ul. Topolowej w miejscowości Kolbuszowa”
2017-01-16 13:50:02
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 11 stycznia 2017 r. o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Zbieranie i przetwarzanie odpadów komunalnych”
2017-01-12 15:11:55
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 11 stycznia 2017 r. o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa stacja paliw płynnych oraz gazu LPG przy ul. Rzeszowskiej w Kolbuszowej na działkach nr ewid. 2346/3, 1750/1”
2017-01-12 15:10:06
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie postępowania odwoławczego od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów FPHU „DREWKOL" Aleksander Fryzeł na budynek produkcyjno – magazynowy z częściami: administracyjną, handlową, usługową wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działkach nr 1382/3, 1387/2, 1392/3, 1393/2, 2326/3, 2326/5, 2326/7, 2326/8, 2326/9, 2326/10, 2326/11, 2326/12, 2326/13, 2326/14, 2326/15, 2326/16, 2326/17, 2326/18, 2326/19, 2326/20, 2327/1, 2327/2 i 2327/3 położonych w Kolbuszowej przy ulicy Piłsudskiego 59 B”
2016-12-27 15:12:29
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej o wydaniu postanowienia znak: OŚiGW.6220.2.21.2016 z dnia 23 grudnia 2016 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zbieranie i przetwarzanie odpadów komunalnych”
2016-12-23 14:11:41
  ...więcej

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w sprawie postępowania odwoławczego od decyzji Burmistrza Kolbuszowej o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów FPHU „DREWKOL" Aleksander Fryzeł na budynek produkcyjno – magazynowy z częściami: administracyjną, handlową, usługową wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działkach nr 1382/3, 1387/2, 1392/3, 1393/2, 2326/3, 2326/5, 2326/7, 2326/8, 2326/9, 2326/10, 2326/11, 2326/12, 2326/13, 2326/14, 2326/15, 2326/16, 2326/17, 2326/18, 2326/19, 2326/20, 2327/1, 2327/2 i 2327/3 położonych w Kolbuszowej przy ulicy Piłsudskiego 59 B”
2016-12-16 15:25:51
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 9 grudnia 2016 r. o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Leżajsk”
2016-12-14 08:40:02
Obwieszczenie   ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 130
następne

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Kolbuszowa
ul. Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
Kierownik Jednostki
Jan Zuba
Kontakt:
Tel: (17) 22-71-333
Fax: (17) 22-72-939
e-mail: umig@kolbuszowa.pl