kontrast
A+ A-
Strona Strona Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej: www.kolbuszowa.pl
 Obwieszczenia
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 8 sierpnia 2017 r. znak: WOOŚ.4200.4.2016. KR.104 dotyczące odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec-Leżajsk”
2017-08-10 23:11:15
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 3 sierpnia 2017 r. znak: WOOŚ.4201.15.2017. AD.24 dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie infrastruktury kolejowej realizowanego w ramach projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej”
2017-08-09 12:19:45
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 lipca 2017 r. znak: WOOŚ.422.6.2015. MG.27 o wydaniu postanowienia w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie na użytek rolny lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa w miejscowości Świerczów
2017-07-28 14:49:38
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 27 lipca 2017 r. znak: OŚiGW.6220.2.16.2017 dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Młp.”
2017-07-27 14:34:18
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 26 lipca 2017 r., znak: OŚiGW.6220.2.5.2017, dotyczące wydania decyzji orzekającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie 14 jednorodzinnych, wolnostojących budynków mieszkalnych na dz. ozn. nr ewid. 4041/74, 4041/78, 4041/80 w miejscowości Widełka
2017-07-27 10:23:58
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 17 lipca 2017 r,. znak: OŚiGW.6220.2.11.2017 o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Technologia wytwarzania wielofazowych mikrostruktur o zamierzonych właściwościach na dz. ozn. nr ewid. 1548/47 w m. Kolbuszowa”
2017-07-18 11:24:23
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 4 lipca 2017 r. znak: WOOŚ.4201.15.2017. AD.2 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie infrastruktury kolejowej realizowanego w ramach projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej”
2017-07-10 08:56:09
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 4 lipca 2017 r., znak: OŚiGW.6220.2.9.2017, dotyczące wydania decyzji orzekającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2150 R Kupno – Bratkowice – Trzciana w km 3 + 092 do km 5 + 915 w miejscowości Poręby Kupieńskie”
2017-07-05 14:41:18
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 26 czerwca 2017 r. znak: OŚiGW.6220.2.12.2017 dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa 25 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. ozn. nr ewid. 1699/11 w miejscowości Kolbuszowa Dolna”
2017-06-27 14:03:52
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2017 r. znak: WOOŚ.4200.4.2016.KR.93 zawiadamiające społeczeństwo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Leżajsk”
2017-06-27 07:48:04
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2017 r. znak: WOOŚ.4200.4.2016.KR.92 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Leżajsk”
2017-06-27 07:46:49
Obwieszczenie   ...więcej

Zapytanie ofertowe dotyczące: "Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kolbuszowa w 2017 r."
2017-06-21 15:04:03
Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1- Formularz ofertowy Załącznik nr 2- Projekt Umowy Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- 28.06.2017   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 7 czerwca 2017 r. dotyczące wydania decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa hali do produkcji regranulatów i folii PE z częścią socjalno-biurową”
2017-06-08 09:54:32
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4200.4.2016.KR.75 z dnia 8 maja 2017 r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Leżajsk”
2017-05-08 15:55:32
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. dotyczące postępowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na działalność dla dwóch elektroni jądrowych na Ukrainie (South-Ukraine NPP i Zaporizhzhya)
2017-05-05 15:17:25
Obwieszczenie   ...więcej

Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu z dnia 14 kwietnia 2017 r., znak: SKO-402//E/1674/2016 o wydaniu decyzji znak: SKO-402//E/1674/2016 w postępowaniu odwoławczym od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów FPUH „DREWKOL" Aleksander Fryzeł na budynek produkcyjno – magazynowy z częściami: administracyjną, handlową, usługową wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działkach nr 1382/3, 1387/2, 1392/3, 1393/2, 2326/3, 2326/5, 2326/7, 2326/8, 2326/9, 2326/10, 2326/11, 2326/12, 2326/13, 2326/14, 2326/15, 2326/16, 2326/17, 2326/18, 2326/19, 2326/20, 2327/1, 2327/2 i 2327/3 położonych w Kolbuszowej przy ulicy Piłsudskiego 59 B”
2017-04-28 07:53:50
Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu   ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4200.4.2016.KR.64 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Leżajsk”
2017-03-27 13:34:46
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4200.4.2016.KR.63 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Leżajsk”
2017-03-27 13:33:16
Obwieszczenie   ...więcej

Przedłużenie terminu załatwienia sprawy postępowania odwoławczego od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów FPHU „DREWKOL" Aleksander Fryzeł na budynek produkcyjno – magazynowy z częściami: administracyjną, handlową, usługową wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działkach nr 1382/3, 1387/2, 1392/3, 1393/2, 2326/3, 2326/5, 2326/7, 2326/8, 2326/9, 2326/10, 2326/11, 2326/12, 2326/13, 2326/14, 2326/15, 2326/16, 2326/17, 2326/18, 2326/19, 2326/20, 2327/1, 2327/2 i 2327/3 położonych w Kolbuszowej przy ulicy Piłsudskiego 59 B”
2017-03-22 15:07:31
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kolbuszowa na lata 2017 – 2022”
2017-03-13 11:18:18
Obwieszczenie   ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 141
następne

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Kolbuszowa
ul. Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
Kierownik Jednostki
Jan Zuba
Kontakt:
Tel: (17) 22-71-333
Fax: (17) 22-72-939
e-mail: umig@kolbuszowa.pl