kontrast
A+ A-
Strona Strona Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej: www.kolbuszowa.pl
 Obwieszczenia
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 15 czerwca 2018 r. znak: WOOŚ.422.6.2015.BK.55 w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na zmianie, na użytek rolny lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa w miejscowości Świerczów, na działce nr 537
2018-06-19 15:15:40
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 22 maja 2018 r. znak: WOOŚ.420.5.2.2018.PW.12 w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1218 R Kolbuszowa Dolna - Kopcie w km 0+016 do 1+261 w miejscowosci Kolbuszowa Dolna"
2018-05-24 13:15:45
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 16 maja 2018 r. znak: OŚiGW.6220.2.14.2016 dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, polegającego na poszerzeniu eksploatacji złoża iłów ceramiki budowlanej „Kolbuszowa – Kupno” w kierunku południowo-wschodnim w miejscowości Kupno, gmina Kolbuszowa
2018-05-18 07:53:42
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 08 maja 2018 r. znak: WOOŚ.422.6.2015.BK.51 w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na zmianie, na użytek rolny lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa w miejscowości Świerczów, na działce nr 537
2018-05-10 09:24:35
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 27 kwietnia 2018 r. znak: WOOŚ.422.6.2015.BK.49 w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na zmianie, na użytek rolny lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa w miejscowości Świerczów, na działce nr 537
2018-05-04 12:35:55
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.420.5.2.2018.PW.6 z dnia 12 kwietnia 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1218 R Kolbuszowa Dolna – Kopcie w km 0+016 do 1+261 w miejscowości Kolbuszowa Dolna”
2018-04-16 15:14:03
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 9 kwietnia 2018 r. znak: OŚiGW.6220.2.1.2018 zawiadamiające społeczeństwo o wydaniu decyzji orzekającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n.: „Rozbudowa i modernizacja stacji 750/400/110 kV Rzeszów wraz z instalacją do kompensacji mocy biernej”
2018-04-11 12:08:28
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 9 kwietnia 2018 r. znak: OŚiGW.6220.2.1.2018, o wydaniu decyzji orzekającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n.: „Rozbudowa i modernizacja stacji 750/400/110 kV Rzeszów wraz z instalacją do kompensacji mocy biernej”
2018-04-11 12:06:43
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej znak: OŚiGW.6220.2.1.2018 z dnia 15 marca 2018 r. o wydaniu postanowienia w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa i modernizacja stacji 750/400/110 kV Rzeszów wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej”.
2018-03-16 15:22:32
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13 lutego 2018 r. znak: WOOŚ.422.1.2018. AR.4 dotyczące postępowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne, w miejscowości Warash na Ukrainie
2018-02-16 09:10:51
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 18 stycznia 2018 r. znak: OŚiGW.6220.2.1.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i modernizacja stacji 750/400/110 kV Rzeszów wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej” w miejscowości Widełka
2018-01-19 14:25:45
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 16 stycznia 2018 r. znak: OŚiGW.6220.2.16.2017 o wydaniu postanowienia o sprostowaniu błędu pisarskiego w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Młp.” z dnia 24 listopada 2017 r. znak: OŚiGW.6220.2.16.2017
2018-01-18 11:39:15
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego z dnia 10 stycznia 2018r. znak: OŚ.602.2.2017 o przyjęciu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kolbuszowskiego na lata 2018 – 2021 z perspektywą na lata 2022 – 2025”
2018-01-12 15:21:04
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 27 grudnia 2017 r. znak: WOOŚ.422.6.2015. MG.43 dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie na użytek rolny lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa w miejscowości Świerczów
2017-12-29 13:27:51
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 15 grudnia 2017 r. znak: OŚiGW.6220.2.20.2017, o wydaniu decyzji orzekającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwziecia pn. "Budowa 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Domatków"
2017-12-15 14:30:57
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 24 listopada 2017 r. znak: OŚiGW.6220.2.16.2017 zawiadamiające społeczeństwo o wydaniu decyzji orzekającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Młp.”
2017-11-27 14:47:33
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 24 listopada 2017 r. znak: OŚiGW.6220.2.16.2017 dotyczące wydania decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Młp.”
2017-11-27 14:44:53
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego z dnia 14 listopada 2017 r. znak: OŚ.602.2.2017 o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kolbuszowskiego na lata 2018 – 2021 z perspektywą na lata 2022 – 2025”
2017-11-16 14:38:34
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 14 listopada 2017 r. znak: WOOŚ.422.1.2016. AH.25 o wydaniu postanowienia uzgadniającego realizację przedsięwzięcia pn. „Elektryfikacja linii kolejowej nr 71 Ocice – Rzeszów (budowa słupów trakcyjnych i rozwieszenie sieci trakcyjnej), obejmująca 72,43 km linii kolejowych nr 25 Łódź Kaliska – Dębica km 256,500 – 257,700; nr 71 Ocice – Rzeszów km 0,000 – 67,600; nr 91 Kraków Główny Osobowy – Medyka km 154,800 – 158,430”
2017-11-16 14:15:36
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 10 listopada 2017 r. znak: WOOŚ.422.6.2015. MG.35 o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie na użytek rolny lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa w miejscowości Świerczów
2017-11-15 14:45:15
Obwieszczenie   ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 174
następne

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Kolbuszowa
ul. Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
Kierownik Jednostki
Jan Zuba
Kontakt:
Tel: (17) 22-71-333
Fax: (17) 22-72-939
e-mail: umig@kolbuszowa.pl