Burmistrz Kolbuszowej przedstawia do publicznej wiadomośći ofertę organizacji pozarządowej, tj. Kolbuszowskiego Klubu Turystycznego "Salamandra" na zadanie pn. "Organizacja X Kolbuszowskiego Festiwalu Turystycznego"
2018-09-24 14:17:03
Ogłoszenie Burmistrza Kolbuszowej Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego   ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej przedstawia do publicznej wiadomośći ofertę organizacji pozarządowej, tj. Kolbuszowskiego Stowarzyszenia Współpracy z zagranicą "Kolbuszowa bez granic" na realizację zadania pn. "Organizacja spotkania z Hansem Bollingerem"
2018-09-24 14:13:16
Ogłoszenie Burmistrza Kolbuszowej Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego   ...więcej

Ogłoszenie o konsultacji oferty Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Werynia
2018-08-01 15:06:53
Ogłoszenie z dnia 31.07.2018 Oferta realizacji zadania publicznego   ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji prowadzących dzialalność pożytku publicznego na realizację zadań własnych Gminy Kolbuszowa w 2018 roku
2018-07-03 14:35:16
Zarządzenie Nr 307/18 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 02 lipca 2018 roku Ogłoszenie Burmistrza Kolbuszowej   ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej przedstawia do publicznej wiadomośći ofertę organizacji pozarządowej, tj, Parafialny Zespół "Caritas" na realizację zadania pn. "Organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kolbuszowa"
2018-06-26 15:18:12
Ogłoszenie Burmistrza Kolbuszowej Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego   ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji prowadzqcych dzialalność pożytku publicznego na realizację zadań własnych Gminy Kolbuszowa w 2018 roku
2018-06-04 14:00:49
Zarządzenie Nr 237/18 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 04 czerwca 2018 roku Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Kolbuszowa   ...więcej

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości oferty złożonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świerczów
2018-05-23 13:20:26
Ogłoszenie Burmistrza Kolbuszowej Oferta   ...więcej

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości oferty złożonej przez Stowarzyszenie Kolbuszowskiego Klubu Sportowego "Kolbuszowianka"
2018-05-23 12:30:16
Ogłoszenie Burmistrza Kolbuszowej Oferta   ...więcej

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości oferty złożonej przez Kolbuszowskie Stowarzyszenie Współpracy z zagranicą "Kolbuszowa bez granic"
2018-05-14 10:43:51
Ogłoszenie Burmistrza Kolbuszowej Oferta   ...więcej

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości oferty złożonej przez ZHP Chorągiew Podkarpacka Hufiec ZHP Kolbuszowa
2018-05-10 14:56:29
Ogłoszenie Burmistrza Kolbuszowej Oferta   ...więcej

Zarządzenie Nr 20/18 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie przyzniania dotacji z budżetu gminy podmiotom wybranym w otwartym konkursie ofert przeprowadzonym w dniu 12 stycznia 2018 roku
2018-02-20 08:48:43
Zarządzenie Nr 20/18 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 12 stycznia 2018r.   ...więcej

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości oferty złożonej przez Stowarzyszenie Kolbuszowskie Koło Kobiet
2018-02-01 11:43:48
Ogłoszenie Burmistrza Kolbuszowej Oferta   ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji prowadzqcych dzialalność pożytku publicznego na realizację zadań własnych Gminy Kolbuszowa w 2018 roku
2017-12-13 14:24:51
Zarządzenie Nr 686/17 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 11 grudnia 2017 roku Ogłoszenie Wzór oferty Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego   ...więcej

Ogłoszenie o konsultacji Programu Współpracy Gminy Kolbuszowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
2017-11-10 15:00:26
Ogłoszenie Formularz uwag Projekt Uchwały   ...więcej

Pokazano 1 - 14 z 14