kontrast
A+ A-
Strona Strona Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej: www.kolbuszowa.pl
 > Przetargi 2018
Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Astrowej, oznaczona nr ew. działki 48/67 o pow. 0.1314 ha
2018-02-19 09:52:26
Ogłoszenie o przetargu   ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Storczykowej, oznaczona nr ew. działki 48/135 o pow. 0.0708 ha
2018-02-02 12:36:12
Ogłoszenie o przetargu   ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej w rejonie ulicy Św. Brata Alberta i Topolowej, oznaczona nr ew. działki 81/5 o pow. 3,2374 ha
2018-01-26 15:17:07
Ogłoszenie o przetargu   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: Przebudowa drogi gminnej nr 150503 R ul. 11 - go Listopada w Kolbuszowej
2018-01-26 15:13:16
Ogłoszenie o przetargu Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia SIWZ- strona tytułowa Rozdział I- Instrukcja dla Wykonawców Rozdział II- Formularz oferty z załącznikami- (format .zip) Rozdział III- Przedmiary robót- (format .zip)  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w Kolbuszowej Górnej
2018-01-25 13:59:35
Ogłoszenie o przetargu SIWZ- strona tytułowa Rozdział I- Instrukcja dla Wykonawców Rozdział II- Formularz oferty z załącznikami- (format .zip) Rozdział III- Przedmiary robót Rozdział IV- Dokumentacja techniczna do zgłosz  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ulicy Topolowej. Przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Topolowej, oznaczona nr ew. działki 73/42 o pow. 0.2623 ha
2018-01-10 13:48:43
Ogłoszenie o przetargu   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni nieulepszonej
2018-01-10 11:09:24
Ogłoszenie o przetargu SIWZ- strona tytułowa Rozdział I- Instrukcja dla Wykonawców Rozdział II- Formularz oferty z załącznikami- (format .zip) Rozdział III- Przedmiary robót- (format .zip) Rozdział IV- Istotne postanowien  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej w rejonie ulicy Miodowej, oznaczona nr ew. działki 2137/27 o pow. 0.0164 ha
2018-01-05 09:46:57
Ogłoszenie o przetargu Informacja o wyniku przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kolbuszowa   ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy 11 – go Listopada, oznaczona nr ew. działki 1513/17 o pow. 0.0831 ha
2018-01-05 09:45:28
Ogłoszenie o przetargu Informacja o wyniku przetargu ustnego na zbycie nieruchomości Gminy Kolbuszowa   ...więcej

Pokazano 1 - 9 z 9

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Kolbuszowa
ul. Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
Kierownik Jednostki
Jan Zuba
Kontakt:
Tel: (17) 22-71-333
Fax: (17) 22-72-939
e-mail: umig@kolbuszowa.pl