Ogłoszenie o pismenym przetargu ofertowym na sprzedaż drzew "na pniu" w ilości 38 sztuk
2018-11-05 14:57:13
Ogłoszenie o pismenym przetargu Zarządzenie Nr 518/18 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 5 listopada 2018 Załączniki (.zip) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- 13.11.2018   ...więcej

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2018/2019 na terenie Miasta i Gminy Kolbuszowa
2018-10-30 21:43:55
  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Informacja o zamiarze zawarcia umowy Załącznik nr 1 do Informacji Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 31.10.2018   ...więcej

Utwardzenie ul. Rumiankowej w Kolbuszowej
2018-10-30 21:34:01
Informacja o zamiarze zawarcia umowy Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy   ...więcej

Sprzedaż drewna dłużycowego na pniu na działce nr ewid. 48/4 będącej własnościa Gminy Kolbuszowa - II postepowanie
2018-10-24 13:52:32
  Ogłoszenie - sprzedaz drewna Zarządzenie nr 498/18 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 18 października 2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedazy drewna, gatunku olcha rosnacego na działce nr ewid 48/4 będącej własności Gminy Kolbuszowa oz  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza III publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej w rejonie ulicy Miodowej, oznaczona nr ew. działki 2137/27 o pow. 0.0164 ha
2018-10-18 09:58:16
Ogłoszenie o przetargu   ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ulicy Sokołowskiej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO – PAKR Mielec - Podstrefa Kolbuszowa. Przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Sokołowskiej, oznaczona nr ew. działki 1549/77 o pow. 1,9940 ha
2018-10-15 08:36:22
Ogłoszenie o przetargu   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: "Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 150500 R Widełka – Majdan w km 0+660–0+945"
2018-10-04 13:53:28
Ogłoszenie o zamówieniu Strona tytułowa Rozdział I- Instrukcja dla wykonawców Rozdział II- Formularz oferty z załącznikami (.zip) Rozdział III- Przedmiar robót (.zip) Rozdział IV- Dokumentacja projektowa (.zip) Ro  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: : "Sprzedaż drewna dłużycowego na pniu na działce nr ewid. 48/4 będącej własnościa Gminy Kolbuszowa"
2018-10-02 12:46:03
Ogłoszenie- sprzedaż drewna Zarządzenie nr 450/18 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia drewna, gatunku olcha rosnącego na działce nr ewid. 48/4 będącej własnością Gminy Kolbuszowa oznczonej w ewidenc  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: "Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji gazowej dla potrzeb budynku administracyjnego na dz. nr 1310/4 i 1310/5 w Kolbuszowej przy ul. Piekarskiej"
2018-09-25 15:05:51
Ogłoszenie o zamówieniu Strona tytułowa Rozdział I- Instrukcja dla wykonawców Rozdział II- Formularz oferty z załącznikami (.zip) Rozdział III- Przedmiar robót Rozdział IV- Dokumentacja projektowa (.zip) Rozdział  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Narcyzowej, oznaczona nr ew. działki 48/66 o pow. 0.1637 ha
2018-09-25 09:09:54
Ogłoszenie o przetargu Informacja o wyniku przetargu - 30.10.2018   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: „Utwardzenie powierzchni gruntu na działce drogowej nr ewid. 810 w Kolbuszowej”
2018-09-19 14:27:58
Ogłoszenie o zamówieniu Strona tytułowa Rozdział I- Instrukcja dla wykonawców Rozdział II- Formularz oferty z załącznikami (.zip) Rozdział III- Przedmiar robót (.zip) Rozdział IV- Dokumentacja projektowa (.zip) Ro  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Astrowej, oznaczona nr ew. działki 48/145 o pow. 0.0703 ha
2018-09-11 14:22:02
Ogłoszenie o przetargu   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: "Budowa miejsc postojowych i jezdni manewrowej, budowa chodników, budowa oświetlenia placu postojowego wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej przy kościele w m. Widełka" – CZĘŚĆ DROGOWA
2018-09-06 14:27:30
Ogłoszenie o zamówieniu Strona tytułowa Rozdział I- Instrukcja dla wykonawców Rozdział II- Formularz oferty z załącznikami (.zip) Rozdział III- Przedmiar robót (.zip) Rozdział IV- Dokumentacja projektowa (.zip) Ro  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Bukowcu, oznaczona nr ew. działki 94/2 o powierzchni 0.2200 ha
2018-08-31 12:54:32
Ogłoszenie o przetargu Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonegona na zbycie nieruchomości Gminy Kolbuszowa- 12.10.2018   ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Storczykowej, oznaczona nr ew. działki 48/136 o pow. 0.0698 ha
2018-08-30 09:41:10
Ogłoszenie o przetargu Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kolbuszowa   ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Konwaliowej, oznaczona nr ew. działki 48/34 o pow. 0.1452 ha
2018-08-30 09:39:48
Ogłoszenie o przetargu Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kolbuszowa   ...więcej

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy- Zadanie nr 1: Rozbudowa drogi gminnej Nr 104011R ul. Piaskowa w Kolbuszowej od km 0+200 do km 0+420. Zadanie nr 2: Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 104002R ul. Krakowska w km 1+283 - 1+783 w Kolbuszowej
2018-08-24 15:05:42
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Ogłoszenie o udzieleinu zamówienia- 07.09.2018   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: "Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Grupy Zakupowej Gminy Kolbuszowa"
2018-08-22 11:22:00
Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Załączniki do SIWZ Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści SIWZ- 17.09.2018 Treść zapytań, wyjaśnienia i modyfikacja zapisów treści SIWZ- 25.09.2018 Ogłoszenie o sp  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: "Dostawa energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej Gminy Kolbuszowa"
2018-08-22 11:17:49
Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Załącznki do SIWZ Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści SIWZ- 17.09.2018 Informacja z otwarcia ofert- 01.10.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- 12.10.2018   ...więcej

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy- "Przebudowa kanalizacji deszczowej fi 300, fi 200 o długości 126,0 m w rejonie ul. J. Pawła II dz. nr ewid. 626/10, 626/7, 625/16 w Kolbuszowej"
2018-08-21 15:13:28
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Rozdział 1- Dokumentacja techniczna Rozdział 2- Istotne postanowienia umowy Rozdział 3- Przedmiar robót Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- 28.08.2018   ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 70
następne