Zapytanie ofertowe: "Obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej"
2018-12-07 14:13:05
Zapytanie ofertowe: "Obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej"   ...więcej

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów oraz usługi odbioru przesyłek z siedziby Gminy Kolbuszowa na rok 2019
2018-12-05 19:49:36
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów oraz usługi odbioru przesyłek z siedziby Gminy Kolbuszowa na rok 2019   ...więcej

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 104046 R Kolbuszowa Górna – Wojków Dolny" – przebudowa istniejącej sieci gazowej i wodociągowej od km 1+300 do km 1+800
2018-11-23 12:22:49
Zapytanie ofertowe Załącznik do Zapytania Ofertowego   ...więcej

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Zarządzanie projektem pn. "Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK w szkołach podstawowych w Gminie Kolbuszowa w procesie nauczania oraz rozwijanie kompetencji kluczowych i informatycznych wśród nauczycieli i uczniów"
2018-11-22 14:20:38
Zapytanie ofertowe Załącznik do Zapytania Ofertowego Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ- 04.12.2018 Załącznik Nr 1- Formularz Ofertowy- zmodyfikowany- 04.12.2018 Zawiadomienie o odrzuceniu ofert- 17.12.2018   ...więcej

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Zarządzanie projektem pn. "Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK w szkołach podstawowych w Gminie Kolbuszowa w procesie nauczania oraz rozwijanie kompetencji kluczowych i informatycznych wśród nauczycieli i uczniów"
2018-10-17 12:25:49
Zapytanie ofertowe Załącznik do Zapytania Ofertowego Wyjaśnienia treści Zapytania Ofertowego - 23.10.2018 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania- 07.11.2018   ...więcej

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Remont kwatery żołnierzy WP z 1939 roku w Kolbuszowej"
2018-06-19 11:19:25
Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1- Formularz Ofertowy Załącznik nr 2- Projekt Umowy Załącznik nr 3- Przedmiar Robót Załącznik nr 4- Dokumentacja Techniczna Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 29.06.2018   ...więcej

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kolbuszowa”
2018-04-30 22:20:42
Zapytanie ofertowe Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- 14.05.2018   ...więcej

Pokazano 1 - 7 z 7