Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Zarządzanie projektem pn. "Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK w szkołach podstawowych w Gminie Kolbuszowa w procesie nauczania oraz rozwijanie kompetencji kluczowych i informatycznych wśród nauczycieli i uczniów"
2018-10-17 12:25:49
Zapytanie ofertowe Załącznik do Zapytania Ofertowego Wyjaśnienia treści Zapytania Ofertowego - 23.10.2018 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania- 07.11.2018   ...więcej

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Remont kwatery żołnierzy WP z 1939 roku w Kolbuszowej"
2018-06-19 11:19:25
Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1- Formularz Ofertowy Załącznik nr 2- Projekt Umowy Załącznik nr 3- Przedmiar Robót Załącznik nr 4- Dokumentacja Techniczna Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 29.06.2018   ...więcej

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kolbuszowa”
2018-04-30 22:20:42
Zapytanie ofertowe Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- 14.05.2018   ...więcej

Pokazano 1 - 3 z 3