Biuletyn Informacji Publicznej  Strona Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej  www.kolbuszowa.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2017-05-23 15:08:56

Dodanie informacji do działu:
Przetargi 2017

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2017-05-23 15:08
Ogłoszenie o zamówieniu: Upo
Strona tytułowa Ogłoszenie o
zamówieniu Rozdział I Instrukcja dla
wykonawców Rozdział II Formularz oferty z
załącznikami Roz  więcej >
2017-05-23 08:58:33

Dodanie informacji do działu:
Przetargi 2017

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2017-05-23 08:58
Burmistrz Kolbuszowej ogłasza
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w
użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości
gruntowej własności Gminy Kolbuszowa  więcej >
2017-05-19 14:34:15

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi 2017

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2017-04-12 14:51
Ogłoszenie o przetargu: Zadan
Ogłoszenie o przetargu SIWZ- strona tytułowa Rozdział
I- Instrukcja dla Wykonawców Rozdział II- Formularz
oferty z załącznikami Roz  więcej >
2017-05-19 14:33:47

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi 2017

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2017-04-12 14:51
Ogłoszenie o przetargu: Zadan
Ogłoszenie o przetargu SIWZ- strona tytułowa Rozdział
I- Instrukcja dla Wykonawców Rozdział II- Formularz
oferty z załącznikami Roz  więcej >
2017-05-16 09:38:05

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2017-05-16 09:38
Ogłoszenie o obowiązku wnies
Urząd Miejski w Kolbuszowej przypomina wszystkim
przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na handel napojami
alkoholowymi, łącznie z piwem, o obow  więcej >
2017-05-15 15:22:58

Dodanie informacji do działu:
Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2017-05-15 15:22
Burmistrz Kolbuszowej ogłasza
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy   więcej >
2017-05-12 14:47:01

Aktualizacja informacji w dziale:
2017

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2017-05-12 14:43
Uchwała Nr XXXIX/480/17 Rady
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2017 terenu usługowego
w rejonie ul. Rzeszowskiej w   więcej >
2017-05-12 14:46:44

Dodanie informacji do działu:
2017

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2017-05-12 14:46
Uchwała Nr XXXIX/481/17 Rady
w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego -
służebności przesyłu na nieruchomości położonej w
Kupnie stanowiącej własność Gminy  więcej >
2017-05-12 14:43:55

Dodanie informacji do działu:
2017

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2017-05-12 14:43
Uchwała Nr XXXIX/480/17 Rady
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2017 terenu usługowego
w rejonie ul. Rzeszowskiej w   więcej >
2017-05-12 14:40:53

Dodanie informacji do działu:
2017

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2017-05-12 14:40
Uchwała Nr XXXIX/479/17 Rady
w sprawie przyjęcia dofinansowania z Funduszu
Spójności w ramach projektu "Poprawa gospodarki
wodno-ściekowej aglomeracji Kolbuszowa" z Prog  więcej >
2017-05-12 14:34:54

Dodanie informacji do działu:
2017

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2017-05-12 14:34
Uchwała Nr XXXIX/478/17 Rady
w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XXXIV/426/16 Rady
Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 grudnia 2016 roku w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy   więcej >
2017-05-12 14:31:06

Dodanie informacji do działu:
2017

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2017-05-12 14:31
Uchwała Nr XXXIX/477/17 Rady
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na
2017 rok Uchwała Nr XXXIX/477/17 Rady Miejskiej w
Kolbuszowej   więcej >
2017-05-12 14:29:27

Dodanie informacji do działu:
2017

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2017-05-12 14:29
Uchwała Nr XXXIX/476/17 Rady
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/473/17 Rady
Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 marca 2017r. w sprawie
zaciągnięcia pożyczki w Wojewód  więcej >
2017-05-12 14:25:20

Dodanie informacji do działu:
2017

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2017-05-12 14:25
Uchwała Nr XXXIX/475/17 Rady
w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi
Świerczów Uchwała Nr XXXIX/475/17 Rady Miejskiej
w Kolbuszowej Załącznik Nr 1   więcej >
2017-05-12 14:22:32

Dodanie informacji do działu:
2017

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2017-05-12 14:22
Uchwała Nr XXXIX/474/17 Rady
w sprawie przyjęcia sołectwa Świerczów do
Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata
2017-2020 Uchwała Nr XXXIX/474/17 Rady Miejskiej w   więcej >
2017-05-12 09:53:04

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2017-05-12 09:53
XL sesja VII kadencji Rady Mie
W dniu 25 maja 2017 r. o godz. 08.00 w budynku Miejskiego
Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XL sesja VII
kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej  więcej >
2017-05-10 15:18:58

Aktualizacja informacji w dziale:
Zapytania ofertowe 2017

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2017-03-31 10:59
Informacja o Zapytaniu Ofertow
Zapytanie ofertowe w sprawie pełnienia nadzoru
inwestorskiego nad zadaniem pn.: "Termomodernizacja
budynków mieszkalnych wielorodzinnych Wsp&o  więcej >
2017-05-10 15:06:39

Aktualizacja informacji w dziale:
Analiza stanu gospodarki odpadami

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2015-08-05 13:44
Zgodnie z art. 9tb. ustawy z dnia 13 września 1996r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z
2016r., poz. 250 z późn. zm.): w  więcej >
2017-05-09 14:54:05

Dodanie informacji do działu:
Obwieszczenia

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2017-05-09 14:54
RGKiB.6733.18.2017- Obwieszcze
Obwieszczenie  więcej >
2017-05-09 14:52:17

Dodanie informacji do działu:
Obwieszczenia

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2017-05-09 14:52
RGKiB.6733.13.2017- Obwieszcze
Obwieszczenie  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 7421
następne >     100>>     300>>