Biuletyn Informacji Publicznej  Strona Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej  www.kolbuszowa.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2017-08-21 13:39:27

Dodanie informacji do działu:
2017

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2017-08-21 13:39
Uchwała Nr XLII/511/17 Rady M
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w
Kolbuszowej przy ulicy Piłsudskiego U  więcej >
2017-08-21 13:37:33

Dodanie informacji do działu:
2017

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2017-08-21 13:37
Uchwała Nr XLII/510/17 Rady M
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie
przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej,
własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolb  więcej >
2017-08-21 13:35:34

Dodanie informacji do działu:
2017

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2017-08-21 13:35
Uchwała Nr XLII/509/17 Rady M
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie
bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej,
własności Gminy Kolbuszowa położonej w W  więcej >
2017-08-21 13:33:53

Dodanie informacji do działu:
2017

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2017-08-21 13:33
Uchwała Nr XLII/508/17 Rady M
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie
bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej,
własności Gminy Kolbuszowa położonej w W  więcej >
2017-08-21 13:31:15

Dodanie informacji do działu:
2017

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2017-08-21 13:31
Uchwała Nr XLII/507/17 Rady M
w sprawie przystąpienia do sporządzenia VIII zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Kolbuszow  więcej >
2017-08-21 13:28:31

Dodanie informacji do działu:
2017

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2017-08-21 13:28
Uchwała Nr XLII/506/17 Rady M
w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkaniowych
wchodzących w skład mieszkaniowego zasabu Gminy
Kolbuszowa Uchwała Nr XLII/506/17 Rady Miejsk  więcej >
2017-08-21 13:25:40

Dodanie informacji do działu:
2017

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2017-08-21 13:25
Uchwała Nr XLII/505/17 Rady M
w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej Uchwała Nr
XLII/505/17 Rady Miejskiej w Kolbuszowej   więcej >
2017-08-21 13:24:15

Dodanie informacji do działu:
2017

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2017-08-21 13:24
Uchwała Nr XLII/504/17 Rady M
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej
pomiędzy Gminą Kolbuszowa a Polskim Związkiem Wędkarskim
Okręg Rzeszów w celu ws  więcej >
2017-08-21 13:19:24

Dodanie informacji do działu:
2017

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2017-08-21 13:19
Uchwała Nr XLII/503/17 Rady M
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2018 rok na
zadanie inwestycyjne pn. "Budowa altany rekreacyjnej i
zagospodarowanie terenu wokół nie  więcej >
2017-08-21 13:15:37

Aktualizacja informacji w dziale:
2017

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2017-08-21 13:12
Uchwała Nr XLII/502/17 Rady M
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na
2017 rok Uchwała Nr XLII/502/17 Rady Miejskiej w
Kolbuszowej   więcej >
2017-08-21 13:13:56

Aktualizacja informacji w dziale:
2017

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2017-08-21 13:12
Uchwała Nr XLII/502/17 Rady M
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na
2017 rok Uchwała Nr XLII/502/17 Rady Miejskiej w
Kolbuszowej   więcej >
2017-08-21 13:12:44

Dodanie informacji do działu:
2017

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2017-08-21 13:12
Uchwała Nr XLII/502/17 Rady M
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na
2017 rok Uchwała Nr XLII/502/17 Rady Miejskiej w
Kolbuszowej   więcej >
2017-08-18 14:56:57

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi 2017

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2017-07-31 15:11
Ogłoszenie o przetargu: Świa
Ogłoszenie o przetargu SIWZ Załączniki
(.zip)   Informacja z otwarcia ofert
(18.08.2017)   więcej >
2017-08-18 13:03:53

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi 2017

Monika Fryzeł
Informację dodano do Biuletynu 2017-07-19 15:32
Ogłoszenie o przetargu: Remon
Ogłoszenie o przetargu SIWZ- strona tytułowa Rozdział
I- Instrukcja dla Wykonawców Rozdział II- Formularz
oferty z załącznikami Roz  więcej >
2017-08-18 11:14:52

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi 2017

Monika Fryzeł
Informację dodano do Biuletynu 2017-08-02 15:06
Ogłoszenie o przetargu: Remon
Ogłoszenie o przetargu SIWZ- strona tytułowa Rozdział
I- Instrukcja dla Wykonawców Rozdział II- Formularz
oferty z załącznikami- (fo  więcej >
2017-08-18 10:53:55

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi 2017

Monika Fryzeł
Informację dodano do Biuletynu 2017-08-04 16:12
Ogłoszenie o przetargu: Przeb
Ogłoszenie o przetargu SIWZ- strona tytułowa Rozdział
I- Instrukcja dla Wykonawców Rozdział II- Formularz
oferty z załącznikami- (fo  więcej >
2017-08-18 10:52:11

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi 2017

Monika Fryzeł
Informację dodano do Biuletynu 2017-08-04 16:12
Ogłoszenie o przetargu: Przeb
Ogłoszenie o przetargu SIWZ- strona tytułowa Rozdział
I- Instrukcja dla Wykonawców Rozdział II- Formularz
oferty z załącznikami- (fo  więcej >
2017-08-17 12:47:30

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi 2017

Monika Fryzeł
Informację dodano do Biuletynu 2017-07-19 15:32
Ogłoszenie o przetargu: Remon
Ogłoszenie o przetargu SIWZ- strona tytułowa Rozdział
I- Instrukcja dla Wykonawców Rozdział II- Formularz
oferty z załącznikami Roz  więcej >
2017-08-17 09:34:14

Dodanie informacji do działu:
Obwieszczenia

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2017-08-17 09:34
Obwieszczenie o wyłożeniu do
Obwieszczenie Projekt uchwały Rysunek planu   więcej >
2017-08-16 10:32:08

Aktualizacja informacji w dziale:
Zapytania ofertowe 2017

Monika Fryzeł
Informację dodano do Biuletynu 2017-08-02 13:28
Zapytanie ofertowe na roboty b
Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1- Formularz
Ofertowy Załącznik nr 2- Projekt Umowy Załącznik nr 3-
Wizualizacja elementów Załącz  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 7658
następne >     100>>     300>>