Biuletyn Informacji Publicznej  Strona Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej  www.kolbuszowa.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2018-06-21 15:21:36

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi 2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-06 10:43
Ogłoszenie o przetargu: „Bu
Ogłoszenie o przetargu SIWZ- strona tytułowa Rozdział
I- Instrukcja dla Wykonawców Rozdział II- Formularz
oferty z załącznikami- (fo  więcej >
2018-06-21 14:31:45

Dodanie informacji do działu:
Obwieszczenia

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-21 14:31
RGKiB.6730.109.2018- Obwieszcz
Obwieszczenie  więcej >
2018-06-21 14:28:24

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-21 14:28
Burmistrz Kolbuszowej informuj
Burmistrz Kolbuszowej INFORMUJE, że na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul.
Obrońców Pokoju 21 ZOSTAŁ WYWIESZON  więcej >
2018-06-21 12:39:20

Aktualizacja informacji w dziale:
Rok 2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-21 12:35
Konsultacje Lokalnego Programu
OGŁOSZENIE Burmistrz Kolbuszowej zaprasza do udziału
w konsultacjach społecznych zmiany dokumentu: Lokalny
Program Rewitalizacji dla Gminy Ko  więcej >
2018-06-21 12:38:48

Aktualizacja informacji w dziale:
Rok 2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-21 12:35
Konsultacje Lokalnego Programu
OGŁOSZENIE Burmistrz Kolbuszowej zaprasza do udziału
w konsultacjach społecznych zmiany dokumentu: Lokalny
Program Rewitalizacji dla Gminy Ko  więcej >
2018-06-21 12:35:59

Dodanie informacji do działu:
Rok 2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-21 12:35
Konsultacje Lokalnego Programu
OGŁOSZENIE Burmistrz Kolbuszowej zaprasza do udziału
w konsultacjach społecznych zmiany dokumentu: Lokalny
Program Rewitalizacji dla Gminy Ko  więcej >
2018-06-21 12:26:55

Dodanie informacji do działu:
Obwieszczenia

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-21 12:26
RGKiB.6733.28.2018- Obwieszcze
Obwieszczenie  więcej >
2018-06-21 12:25:13

Aktualizacja informacji w dziale:
Obwieszczenia

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-21 12:23
RGKiB.6733.25.2018- Obwieszcze
Obwieszczenie  więcej >
2018-06-21 12:24:49

Dodanie informacji do działu:
Obwieszczenia

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-21 12:24
RGKiB.6733.27.2018- Obwieszcze
Obwieszczenie  więcej >
2018-06-21 12:23:52

Dodanie informacji do działu:
Obwieszczenia

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-21 12:23
RGKiB.6733.25.2018- Obwieszcze
Obwieszczenie  więcej >
2018-06-21 12:22:47

Dodanie informacji do działu:
Obwieszczenia

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-21 12:22
RGKiB.6733.24.2018- Obwieszcze
Obwieszczenie  więcej >
2018-06-20 12:08:27

Aktualizacja informacji w dziale:
Obwieszczenia

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-30 09:14
VIII zmiana Studium uwarunkowa
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa- część tekstowa
(1,17 MB) Załącznik graficzn  więcej >
2018-06-19 15:15:40

Dodanie informacji do działu:
Obwieszczenia

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-19 15:15
Obwieszczenie Regionalnego Dyr
Obwieszczenie   więcej >
2018-06-19 12:09:01

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi 2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-11 14:33
Ogłoszenie o przetargu: "Prze
Ogłoszenie o przetargu SIWZ- strona tytułowa Rozdział
I- Instrukcja dla Wykonawców Rozdział II- Formularz
oferty z załącznikami- (fo  więcej >
2018-06-19 11:19:25

Dodanie informacji do działu:
Zapytanie ofertowe 2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-19 11:19
Zapytanie ofertowe na zadanie
Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1- Formularz
Ofertowy Załącznik nr 2- Projekt Umowy Załącznik nr 3-
Przedmiar Robót Załącznik nr   więcej >
2018-06-19 10:26:25

Dodanie informacji do działu:
Obwieszczenia

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-19 10:26
RGKiB.6733.47.2018- Obwieszcze
Obwieszczenie  więcej >
2018-06-19 10:23:54

Dodanie informacji do działu:
Obwieszczenia

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-19 10:23
RGKiB.6733.48.2018- Obwieszcze
Obwieszczenie  więcej >
2018-06-18 12:38:37

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi 2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-10 08:36
Burmistrz Kolbuszowej ogłasza
Ogłoszenie o przetargu Informacja o wyniku przetargu
ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy
Kolbuszowa - 18.06.2018   więcej >
2018-06-18 12:38:08

Aktualizacja informacji w dziale:
Sprzedaż nieruchomości

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-10 08:39
Burmistrz Kolbuszowej ogłasza
Ogłoszenie o przetargu Informacja o wyniku przetargu
ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy
Kolbuszowa - 18.06.2018   więcej >
2018-06-18 12:36:25

Aktualizacja informacji w dziale:
Sprzedaż nieruchomości

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-10 08:40
Burmistrz Kolbuszowej ogłasza
Ogłoszenie o przetargu Informacja o wyniku przetargu
ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy
Kolbuszowa - 18.06.2018   więcej >

Pokazano 1 - 20 z 8595
następne >     100>>     300>>